Selecteer een pagina

(begrip uit de zorgsector)
Een zorgzwaartepakket is een volledig pakket van zorg dat aansluit op de kenmerken van de cliënt en het soort zorg dat de cliënt nodig heeft. Een ZZP bestaat uit een beschrijving van het type cliënt, het aantal benodigde uren zorg en een beschrijving van deze zorg. Voor iedere ZZP staat een maximale prijs van de Nederlandse Zorgautoriteit.