Selecteer een pagina

(begrip uit de zorgsector)
Sinds 1 januari 2006 kent Nederland een nieuw zorgverzekeringsstelsel. Een aantal oude verzekeringsvormen (ziekenfonds, particuliere verzekering en de ambtenarenregeling) bestaat niet meer. Daarvoor in de plaats is er één zorgverzekering met een wettelijk omschreven basispakket. Naast dit pakket bieden zorgverzekeraars aanvullende verzekeringen aan.

Het stelsel is ingedeeld in de volgende drie compartimenten:

> Het eerste compartiment: zware medische risico’s, verzekerd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ);

> Het tweede compartiment: basismedische zorg, op basis van de Zorgverzekeringswet;

> Het derde compartiment: de minder noodzakelijk geachte vormen van zorg, al dan niet gedekt door aanvullende (particuliere) verzekeringen.