Selecteer een pagina

(begrip uit de zorgsector)
De uitvoering van de AWBZ is sinds 1998 in handen van de zorgkantoren. Deze zijn door de gezamenlijke zorgverzekeraars in het leven geroepen. Zorgkantoren zijn zelfstandig werkende kantoren – nauw gelieerd aan de zorgverzekeraar ter plekke – die zorgvraag en zorgaanbod in een specifieke regio zo goed mogelijk op elkaar trachten af te stemmen.

De financiële lijn is dat de AWBZ-premies aan de zorgverzekeraars worden uitbetaald via het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten. De AWBZ-middelen worden jaarlijks verdeeld over de zorgkantoren op basis van gemiddelde uitgaven in het verleden. De zorgkantoren bekostigen de zorgverlenende instellingen op basis van het aantal ingekochte zorgzwaartepakketten (ZZP). Hierover zijn met hen tarieven afgesproken met een maximum zoals die gesteld is door de Nederlandse Zorgautoriteit. De zorgkantoren kopen vervolgens zorg in bij zorgverleningorganisaties.