Selecteer een pagina

Dit is een verantwoordelijkheidscentrum waarin managers en andere medewerkers zowel de opbrengsten als de kosten beheersen van de producten of diensten die zij leveren. Een winstcentrum is vergelijkbaar met een onafhankelijke organisatie. Het enige verschil is dat het hoogste management, en niet de manager van het centrum, verantwoordelijk is voor de mate waarin in het centrum wordt geïnvesteerd.

Een verantwoordelijkheidscentrum geeft aan in welke mate de manager van dat centrum opbrengsten, kosten, winst of rentabiliteit van het geïnvesteerd vermogen beheerst. Accountants (en in lijn daarmee ook anderen) delen verantwoordelijkheidscentra in vier typen in: kostencentra, opbrengstencentra, winstcentra en investeringscentra. Deze centra kunnen werkmaatschappijen zijn of onderdelen van werkmaatschappijen. Daarnaast kunnen deze onderdelen meer of minder bevoegdheden hebben.