Selecteer een pagina

Winst is het positieve verschil tussen opbrengsten en kosten. Is het verschil negatief dan is sprake van verlies.