Selecteer een pagina

De Nederlandse wetgeving rond de jaarrekening is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek (BW) Titel 9 van Boek 2. Verder is er in Nederland sinds 2005 aanvullende regelgeving in de vorm van richtlijnen door de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ), onderverdeeld in richtlijnen voor kleine (niet controleplichtige) en middel- tot grote ondernemingen (controleplichtige). Bovendien spelen de internationaal geformuleerde accounting standaarden IFRS voor multi-nationals een grote rol. De verwachting is dat deze in de loop van dit decennium ook voor andere vennootschappen een rol gaan spelen.