Selecteer een pagina

(begrip uit de zorgsector)
De wet tarieven gezondheidszorg; regelde de totstandkoming van de tarieven die instellingen en zelfstandige beroepsbeoefenaars in de zorgsector mogen berekenen; vervallen met de inwerkingtreding van de Wet Marktordening Gezondheidszorg (wmg) per 1 oktober 2006. Zie ook WMG.