Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector en zorgsector)
In 2006 is de Wopt in werking getreden. Deze wet regelt dat elke instelling die overwegend uit publieke middelen is gefinancierd, jaarlijks het inkomen per functie moet publiceren indien dit inkomen uitgaat boven dat van de Minister. (normbedrag 2009 € 181.000).