Selecteer een pagina

(begrip uit de zorgsector)
Gemeenten zijn met de WMO verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning. Dit omvat activiteiten die het mensen mogelijk maken om mee te doen in de samenleving. Het gaat daarbij om thuiszorg, sociale activering, ondersteuning van mantelzorg en voorlichtingsloketten. De overheid geeft een aantal kaders aan, waarbinnen de gemeente haar eigen beleid kan maken dat is afgestemd op de wensen en de samenstelling van de inwoners.