Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
In deze wet zijn de kaders gesteld voor een verantwoorde professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van de decentrale overheden.