Selecteer een pagina

Werkkapitaal geeft een indicatie van de liquiditeit van een onderneming. Het wordt berekend als het verschil tussen vlottende activa en vlottende passiva. Dit wordt ook wel het nettowerkkapitaal genoemd. Brutowerkkapitaal wordt alleen gevormd door de vlottende activa. Het werkkapitaal is een absoluut bedrag dat een onderneming vrij ter beschikking heeft.

Werkkapitaal wordt ook gezien als het overschot (positief) of tekort (negatief) van de activa dat op korte termijn in geld is om te zetten en de verplichtingen die op korte termijn moeten worden voldaan. Een positief saldo geeft aan dat meer permanent en lang vreemd vermogen is aangetrokken dan het bedrag dat in de vaste activa is geïnvesteerd. Het werkkapitaal geeft een indicatie van de speelruimte die een onderneming heeft bij het in financiële zin soepel laten verlopen van de activiteiten. Bij te snel groeiende ondernemingen kan dit problemen geven om de financiering hiervan rond te krijgen. Dit kengetal wordt ook wel netto werkkapitaal genoemd.

Formule:

Werkkapitaal

=

vlottende activa -/- vlottende passiva

Norm:

Positief: waarbij de omvang afhankelijk is van de branche en het gewenste vermogen.

Een negatief werkkapitaal kan vaak voorkomen in een holdingconstructie.