Selecteer een pagina

Het eigen vermogen en de vrije reserves. Ook wel het balanstotaal minus het bedrag van leningen. Het weerstandsvermogen is belangrijk om tegenvallers te kunnen opvangen. Een algemene maatstaf voor de hoogte van het weerstandsvermogen is lastig te geven, dat is afhankelijk van het risicoprofiel van de organisatie.