Selecteer een pagina

Obligatielening waarbij de geldgever het recht krijgt, tegen een vastgestelde prijs, aandelen te kopen van de onderneming waaraan de obligatielening is verstrekt.