Selecteer een pagina

Waardering is de bepaling van de geldswaarde van de activa en/of passiva. Er zijn diverse methoden voor waardering.