Selecteer een pagina

Een systematisch interdisciplinair onderzoek van factoren die van invloed zijn op de kosten van een product of dienst. Hierbij wordt het product opgesplitst in alle elementen of kenmerken van het product. Aan elk element wordt een prijs of waarde toegekend (= het bedrag dat een klant bereid is te betalen voor dit element). Waardeanalyse wordt gedaan met als doel de kosten te verlagen, betere productontwerpen (en daarmee de kosten te verlagen) of niet-noodzakelijke functies te vinden die de kosten verhogen, maar de klant niet wil betalen.