Selecteer een pagina

(begrip uit de zorgsector)
Het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) is een onafhankelijk instituut dat zorginstellingen de mogelijkheid biedt voordelige leningen af te sluiten. Het fonds beoordeelt voor toetreding de instelling op haar kredietwaardigheid. Eenmaal toegetreden staat het fonds garant voor het terugbetalen van leningen in geval de instelling daartoe zelf niet in staat is. Daardoor kunnen instellingen een gunstiger rentetarief bedingen bij hun bank. Het WfZ stelt niet alleen eisen aan financiƫle kengetallen, maar kijkt ook naar zaken als kwaliteit van management, het hebben van een strategische visie en een ondernemingsplan. Sinds 1999 (bron: RIVM) is een stijgende lijn te zien van instellingen die deelnemen in het Waarborgfonds. Het percentage deelnemende instellingen geeft daarom een goede indicatie voor de financiƫle weerbaarheid van instellingen.