Selecteer een pagina

Dit zijn kosten waarbij wordt voorzien dat die nog na het boekjaar moeten worden gemaakt i.v.m. de opbrengsten van dit boekjaar of voorafgaande boekjaren. Bij reorganisatie-voorzieningen is geen koppeling aan de opbrengsten maar wel aan een voorgenomen besluit (en dus behoren tot de activiteiten van dit of voorgaande jaren). Een voorziening moet worden gevormd voor concrete of specifieke risico’s en verplichtingen die op de balansdatum werkelijk bestaan én in te schatten zijn. Binnen de IFRS-richtlijnen bestaat er weinig ruimte om een voorziening op te bouwen.