Selecteer een pagina

Als twijfel bestaat of debiteuren daadwerkelijk zullen betalen, kan een voorziening dubieuze debiteuren getroffen worden. Deze voorziening dient op de post debiteuren in mindering te worden gebracht.