Selecteer een pagina

Hierbij wordt ervan uitgegaan dat bij het opstellen van de jaarrekening voorzichtig moet worden betracht. Dit betekent onder meer dat verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar in acht moeten worden genomen als zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn. Winsten daarentegen worden pas in de jaarrekening verwerkt op het moment van realisatie. Zie Jaarrekening.