Selecteer een pagina

De gemiddelde doorlooptijd van de voorraden, uitgedrukt in dagen. Evenals de debiteuren dienen de voorraden gedurende de doorlooptijd te worden gefinancierd met eigen of vreemd vermogen.

Formule:

voorraden

Voorraadtermijn

=

x 365

inkoopwaarde van de omzet