Selecteer een pagina

De VI meet de effectiviteit van de innovaties in een organisatie. De VI is voor innovaties het meest geaccepteerde kengetal om deze effectiviteit te meten. De Vitality Index heeft echter geen minimale of maximale waarden omdat het afhankelijk is van de aard van de organisatie, de branche en de plaats van de organisatie in de waardeketen. Belangrijk is om te benchmarken. Uitgaande van ‘peer’ organisaties (een groep bedrijven die vergelijkbaar zijn) kan gekeken worden naar de prestaties van de eigen organisatie. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld te kijken naar de groei die gegenereerd is door nieuwe producten die gemaakt zijn ook de Research en Development (R&D) afdeling. Oftewel: omzet nieuwe producten gedeeld door kosten van R&D. Een meer kwalitatieve benadering is bijvoorbeeld te kijken naar het aantal patenten.