Selecteer een pagina

Een analyse van de (oorzaken van de) verschillen tussen de werkelijke ondernemingsresultaten en de gebudgetteerde cijfers.