Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
Dit stelsel wordt gehanteerd bij de Rijksoverheid. Reeds enige jaren is discussie over uniformiteit binnen de gehele Rijksoverheid om over te stappen op het Baten-lastenstelsel (BLS). De rijksboekhouding is primair een kasboekhouding waarin investeringen en lopende uitgaven op gelijke wijze worden behandeld. Beide worden ze voor het volle bedrag ten laste van haar uitgaven gebracht. Tevens wordt er een overzicht van de uitstaande verplichtingen opgenomen. Zie Begrotingsstelsel.