Selecteer een pagina

Behoefte aan vermogen, die voortvloeit uit de omvang van de activa waarover de onderneming wenst te beschikken.