Selecteer een pagina

Een ondernemingsvorm die kan worden gezien als een bijzonder soort maatschap met als verschil dat bij de VOF de samenwerking bestaat uit het gezamenlijk uitoefenen van een onderneming onder een gemeenschappelijke naam. De deelnemers aan een VOF noemt men vennoten. Elke vennoot (ook wel eigenaren of aandeelhouders genoemd) is met zijn privé-vermogen voor het geheel van de schulden aansprakelijk. Inschrijving in het Handelsregister is verplicht. Zie ook Maatschap, Stichting, Vereniging, Commanditaire vennootschap (CV), Coöperatieve Vereniging, Besloten Vennootschap (BV) en Naamloze Vennootschap (NV).

Onder een ondernemingsvorm wordt verstaan de juridische vorm (rechtsvorm) die aan de onderneming is gegeven. De vraag welke rechtsvorm het meest geschikt is, is een apart vraagstuk. Vaak zijn bij de keuze de volgende zes factoren van belang: aansprakelijkheid, continuïteit, leiding, financieringsmogelijkheden, fiscale consequenties en verplichtingen rond de jaarstukken.