Selecteer een pagina

De veiligheidsmarge is de procentuele afstand van de omzet tot de gecalculeerde break-evenomzet. De veiligheidsmarge geeft weer hoeveel de omzet mag dalen voordat de onderneming verlies gaat leiden. Dit kengetal biedt een maatstaf voor de kwetsbaarheid van de onderneming door fluctuaties in de omzet.

Formule:

omzet -/- break-even omzet

Veiligheidsmarge

=

omzet