Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
Een ontwikkeling binnen de overheden om te komen tot een duidelijke koppeling tussen beleid, prestaties en geld, met als belangrijkste doel vergroting van de informatiewaarde en toegankelijkheid van de begroting en het jaarverslag. Het gaat hierbij om antwoord te geven op de drie W-vragen: Wat willen wij bereiken? Wat gaan wij daarvoor doen? Wat mag dat kosten? Bij het verantwoorden gaat het om drie H-vragen: Hebben wij bereikt wat wij hebben beoogd? Hebben wij gedaan wat wij daarvoor zouden doen? Heeft het gekost wat wij dachten dat het zou kosten?