Selecteer een pagina

Duurzame goederen voor langdurig gebruik in de onderneming:

> materiële vaste activa: grond, gebouwen, machines en dergelijke;

> immateriële vaste activa: octrooien, patenten, goodwill, ontwikkelingskosten en dergelijke;

> financiële vaste activa: financiële deelnemingen in andere bedrijven, langdurig uitgeleende gelden, e.d.

In principe gaat het om goederen die normaal in een onderneming langer dan één jaar gebruikt worden.