Selecteer een pagina

Het risico dat valutakoersfluctuaties de waarde van financiële instrumenten of andere activa of passiva negatief beïnvloeden.