Selecteer een pagina

Kosten die afwijkend aan de normale gang van zaken worden gemaakt. Een voorbeeld zijn de kosten die worden gemaakt bij het samengaan of reorganiseren van organisaties. Dit kunnen bijvoorbeeld frictiekosten of desintegratiekosten zijn.