Selecteer een pagina

Het transactieresultaat is gelijk aan de verkochte hoeveelheid x (verkoopprijs exclusief btw min de integrale standaardkostprijs).