Selecteer een pagina

(begrip uit de zorgsector)
Topklinische zorg is hooggespecialiseerde zorg zoals hartchirurgie, neurochirurgie, IVF, et cetera. Hiervoor zijn relatief dure en gespecialiseerde voorzieningen nodig, veelal met een apart bekostigingskader (via de WBMV: Wet op Bijzondere Medische Verrichtingen). Deze zorg heeft doorgaans een bovenregionale functie.