Selecteer een pagina

Met de toegevoegde waarde wordt een verschil gemaakt tussen de marktwaarde van hetgeen geproduceerd is en de daarvoor gemaakte kosten (bijvoorbeeld ingekochte grondstoffen, materialen, diensten van derden en ingeleend direct personeel). De toegevoegde waarde drukt in essentie exact uit waarvoor de onderneming in leven is geroepen: het toevoegen van waarde aan een product of dienst. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de bruto toegevoegde waarde en de netto toegevoegde waarde. In economische zin is nog interessant dat de som van alle toegevoegde waarden van alle ondernemingen en de overheid ook het binnenlands product wordt genoemd.