Selecteer een pagina

Alle bv’s, nv’s, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen zijn verplicht hun (vastgestelde) jaarrekening elk jaar te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Er gelden de volgende termijnen:

> Het bestuur moet de jaarrekening binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar opmaken en ter vaststelling overleggen aan de aandeelhouders. Op grond van bijzondere omstandigheden, kunnen de aandeelhouders het bestuur hiervoor uitstel verlenen. Het maximale uitstel is zes maanden.

> De aandeelhouders hebben vervolgens twee maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening. Normaal gesproken is dit dus uiterlijk per 31 juli. Bij maximaal uitstel is dit uiterlijk per 31 januari van het volgende jaar.

> De vastgestelde jaarrekening moet binnen acht dagen na de vaststelling worden gedeponeerd bij de KvK.

Voor bv´s en nv´s met een boekjaar dat niet gelijk is aan het kalenderjaar (gebroken boekjaar), komen deze termijnen op andere data uit.

Als de jaarrekening (nog) niet is goedgekeurd door de aandeelhouders, dan moet de directie de opgemaakte jaarrekening uiterlijk zeven maanden (en bij maximale verlenging dertien maanden) na balansdatum deponeren bij de KvK. Als de jaarrekening niet (op tijd) wordt gedeponeerd, kan een boete worden opgelegd. Wordt er geen jaarrekening gedeponeerd, kan de bestuurder bij een faillissement persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Zie ook Deponeren jaarrekening.