Selecteer een pagina

Het kernkapitaal van een bank, bestaande uit gestort aandelenkapitaal (exclusief cumulatief preferente aandelen) plus de reserves, de ingehouden winst en de belangen van derden.