Selecteer een pagina

De Structuurregeling (1971), onderdeel van het Burgerlijk Wetboek, geldt voor rechtspersonen die gedurende minimaal drie jaren voldaan hebben aan de volgende voorwaarden:

1. meer dan 100 medewerkers bij de rechtspersoon of dochterondernemingen tezamen;

2. minimaal 16 miljoen eigen vermogen;

3. er is een ondernemingsraad ingesteld.

Een vennootschap die aan de structuurregeling voldoet wordt ook een structuurvennootschap genoemd. Op 1 oktober 2004 is de Structuurregeling herzien. In deze herziening zijn aanpassingen gedaan rond de samenstelling en benoeming van de raad van commissarissen en zijn er meer bevoegdheden aan de aandeelhouders toegekend. Verder heeft de ondernemingsraad een versterkt recht van aanbeveling gekregen (rva). Het recht van bezwaar (rvb) is vervallen. Het versterkt recht van aanbeveling geeft de c(or) de mogelijkheid voor maximaal eenderde deel van het aantal zetels van de raad van commissarissen een (feitelijk bindende) aanbeveling te doen. Zie ook Code-Tabaksblat en Commissie-Peters.