Selecteer een pagina

Beheersingssysteem dat ons in staat stelt de afwijkingen in het budget gedetailleerder te bekijken, waardoor er tot een effectievere beheersing gekomen kan worden. Gebruikt in een omgeving waar activiteiten routinematig of repetitieve handelingen betreffen, omdat de standaard wordt gebaseerd op ervaringen uit het verleden. Dit is slechts mogelijk voor de standaardkosten per deelproces of per verantwoordelijke.