Selecteer een pagina

Dit zijn kosten die vooraf zijn bepaald. Kosten die gemaakt worden onder operationele omstandigheden die als standaard in de onderneming worden gehanteerd.