Selecteer een pagina

Het slotdividend is het totale dividend over het gehele jaar, zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, onder aftrek van een eventueel interim-dividend dat in de loop van het jaar is uitgekeerd. Het betreft een aanvulling op het interim-dividend.