Selecteer een pagina

Een SPA is een overeenkomst tussen twee partijen, koper en verkoper, waarbij de wederzijdse verplichtingen rond b.v. een verkoop van aandelen, wordt geregeld.