Selecteer een pagina

Een SLA is een stelsel van afspraken over het serviceniveau of de wijze waarop diensten worden verricht. Eventueel kunnen ook prijzen en volumes worden beschreven. Bij een SLA worden de genoemde afspraken vergezeld van een stelsel van afspraken over het kwaliteitsniveau van de diensten en eventuele boete en beloningsaspecten als de afspraken niet worden nagekomen. Zie ook Dienstverleningsovereenkomst (DVO).