Selecteer een pagina

(begrip uit de zorgsector)
Risicoverevening is de gelijke verdeling van financiële risico’s over alle zorgverzekeraars. Door de acceptatieplicht bestaat de kans dat één of enkele verzekeraars een onevenredig groot aantal ouderen of mensen met een hoog gezondheidsrisico moet verzekeren. Om díe verzekeraars te compenseren voorziet de Zorgverzekeringswet in risicoverevening. Het geld wat daarvoor nodig is komt uit het Zorgverzekeringsfonds.