Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
Risicoreserve is in feite geen echte reserve in de zin van bedrijfseconomische reserve. De risicoreserve dient uiteindelijk in de belaste winst te worden opgenomen. Daarom kan beter gesproken worden over een voorziening. Een overschot op bijvoorbeeld ontvangsten kan in een risicoreserve wordt gestort en vervolgens worden gebruikt bij tekorten die ontstaan. Bij een winstresultaat, het verstrekken van budgetten of subsidies zijn vaak richtlijnen voorhanden waarbij de toevoeging of onttrekking aan de risicoreserve zelf niet meer mag bedragen dan een percentage van de winst, het budget of subsidie.