Selecteer een pagina

(begrip uit de zorgsector)
Een Rijksbijdrage is een geldelijke bijdrage van het rijk, in dit geval aan het Zorgverzekeringsfonds. Een voorbeeld is de rijksbijdrage voor de financiering van de premie voor kinderen jonger dan 18 jaar. Het zal duidelijk zijn dat de term Rijksbijdrage zelf een ruimer begrip is.