Selecteer een pagina

Dit kengetal geeft aan in hoeverre de verkoop van goederen en diensten rendabel is. De doelstelling van een organisatie is om op de omzet in ieder geval een marge te halen. EBIT en EBITDA zijn absolute bedragen. Als deze resultaatskengetallen in relatie worden gebracht met de omzet, kan betekenis worden gegeven aan deze getallen. De ROS geeft hieraan invulling. EBIT wordt ook wel bedrijfsresultaat genoemd. De nettowinst is het bedrijfsresultaat minus rente en belastingen. De omzet wordt ook wel bedrijfsopbrengsten genoemd. ROS kan zowel bruto (gross ROS) als netto (ROS) worden berekend. De gross ROS geeft ten opzichte van de ROS meer inzicht op operationeel niveau omdat managers in dat beeld niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor rentelasten en belasting.

Formule:

EBIT

Gross ROS

=

omzet

Formule:

netto winst

ROS

=

omzet