Selecteer een pagina

Formule:

NOPAT

RONA

=

totale activa -/- kortlopende schulden

Voor de verschillende definities geldt dat de verschillende bronnen verschillende resultaten (bruto v.s. netto, voor of na belasting) gebruiken. De koppeling in de diverse bronnen van het gebruikte resultaat met het vermogensbegrip (kort of lang en eigen v.s. vreemd vermogen) is wel meestal eenduidig. De verschillende bronnen zijn dus niet consistent in het gebruik van de onderliggende begrippen. In deze begrippenlijst is daarom gekozen voor de meest voor de hand liggende definities.