Selecteer een pagina

De ROIC dit is gelijk aan ROCE. Ook hier is het verschil tussen actief- en passiefzijde van de balans.

Formule:

bedrijfsresultaat

ROIC

=

eigen vermogen plus langlopend vreemd vermogen