Selecteer een pagina

Formule:

bedrijfsresultaat

ROCE

=

totale activa -/- kortlopende schulden