Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
Heffingen (vanuit een gemeentelijk perspectief) met een bepaalde bestemming zoals riolering of huisvuilinzameling.