Selecteer een pagina

(begrip uit de zorgsector)
Zorginstellingen mogen financiƫle reserves aanleggen, bijvoorbeeld met het oog op toekomstige uitgaven of onvoorziene omstandigheden. In het verleden droeg de overheid financieel risico voor de instellingen, en was de maximale omvang van de reserve voor aanvaardbare kosten (rak) aan banden gelegd. Nu instellingen zelf risicodragend zijn en er sprake is van meer marktwerking in de zorg zijn grotere reserves gewenst. Daarmee kan het worden gedefinieerd als een gelabelde winstreserve, te besteden voor zorgdoeleinden. Zie Collectief gefinancierd geboden vermogen en Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen.

De rak ratio is gedefinieerd als de verhouding tussen het collectief gefinancierd gebonden vermogen en het WTG-budget (zie WMG). Gezien de veranderingen in de zorgsector, is het lastig een norm te geven. Het RIVM geeft de ontwikkelingen hieromtrent goed aan. Uitgaande van de financiƫle positie van intramurale zorginstellingen binnen drie sectoren: ziekenhuizen, gehandicaptenzorg en verpleging en verzorging, is de gemiddelde rak in de drie sectoren langzaam aan het toenemen (bron: RIVM).